Д-р Ася Данчева

Д-р Ася Данчева е завършила медицина през 1993 год. в Медицински Университет, Плевен.

Специализирала е дерматология и венерология в Кожна клиника на Медицинска академия, София  и  Градския кожновенерологичен диспансер, София.

Придобива специалност по дерматология и венерология през 1997 г.

От 1995 г. и до сега работи в ЦКВЗ ЕООД София.