Д-р Галя Минчева

Д-р Галя Минчева  завършва медицина в Медицински Университет – гр. София 1985 год.  Придобива специалност Дерматология и Венерология 1994 год.

От 1990 година работи като дермато-венеролог в ГКВД-София, а от 1997 завежда алергологичен кабинет.

През 1993г провежда специализация в “Тарние Кушан” – Париж, Проф. Ескандр. През 2003г. – специализация в болница “Едуард-Арио” – Лион в отделение Дерматология и Алергология, при Проф. Клоди.

В “Клиника по Дерматология и Венерология” към МУ-София провежда специализации по:

– детска дерматология

– съдови дерматози

– кожна алергология

– кожна хистология

– венерически заболявания

В Институт по Вирусология провежда специализации по:

– Проблеми на СПИН

– Проблеми на Хепатит

– Проблеми на Токсоплазмоза

В “Клиника по Токсикология” в МБАЛСМ Пирогов – Токсикология и кожни прояви в случаи на хранително и медикаментозно отравяне.

Участвала е в национални и международни конференции по Дерматология и Венерология. При участие в Софийски Дерматоилогични Дни – Рядко наблюдавани случаи, представя следните клинични случаи:

Acrokeratoelastoidosis; Mycosis Fungoides juvenilis; и Leishmaniosis cutis.

Членува в  Български Лекарски Съюз и Българско Дерматологично Дружество.