Медицински сестри

М.с. Симеонова, м.с. Панева и м.с. Младенова

 

 

 

 

 

 

 

 

м.с. Веселинова, м.с. Куруджиева, м.с. Илиева