27 ян. 2011

Специализирани изследвания в Центъра за Кожно-Венерически Заболявания

Без категория Коментарите са изключени за Специализирани изследвания в Центъра за Кожно-Венерически Заболявания

Центърът за кожно-венерически заболявания е единственото по рода си доболнично звено на територията на София, предлагащо висококвалифицирана и високоспециализирана дерматовенерологична помощ, разполагащо с най-съвременните методи за диагностика и лечение,както и с консултанти от международно ниво.

В серологичната лаборатория, която е сертифицирана и потвърдителна за София, се извършват следните изследвания:

1.      Скринингови изследвания (бързи) за сифилис – VDRL. Резултатите се получават до 2 часа от предоставяне на материалите за работа.

2.      Потвърдителни изследвания за сифилис – ELISA,TPHA. Резултатите се предоставят на следващия работен ден.

3. Бързи тестове за изследване за HIV .-до 2 часа

4.      Изследвания  за HIV –  ELISA реакции.-за 24 ч

5.      Изследвания за Chlamydia trachomatis – ELISA – IgA,IgM,IgG.

6.      Изследвания за хепатит – ELISA – HBsAg

Работното време на лабораторията е от 07.30 – 14.30 часа всеки работен ден.

В микологичния кабинет, който е оборудван  със съвременна техника за диагностика на гъбични заболявания на кожата и лигавиците,  се извършват специализирани изследвания:

  1. преглед със светлина на Wood;
  2. микроскопско изследване на нативен препарат от кожа или кожни придатъци  с KOH или черен хлоразол заекспресна диагностика на гъбични инфекции;
  3. микологична посявка за определяне на вида гъбички, и поведението при терапия на среда на Сабуро и селективен агар.

Дерматоскопско изследване се извършва от висококвалифицирани специалисти с помощта на дигитален дерматоскоп  с възможност за електронно съхраняване на образа на наблюдаваните изменения и неговото принтиране на цветна снимка и съответно при следващ преглед  може да се проследи промяната в характера на наблюдаваната лезия. Всичко е изключително нагледно и компетентно. Консултант  е проф.Елена Обрешкова – най-изявеният специалист  в тази област.

В Центъра са правят и алергологични тестувания за диагностика на алергодерматозите. Центърът разполага с най-новата Европейска стандартна серия от контактни алергени. След провеждане на тестуването на всеки пациент се изготвя индивидуален терапевтичен план и се дават препоръки за профилактика на алергодерматозите.

Контакти: Тел. на регистратура: 02 958 17 23

Факс: 02 958 27 07

Comments are closed.