Д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова завършва медицина 1987 г. във ВМИ – Плевен.

Януари 1988г. постъпва на работа в Окръжен кожно-венерологичен диспансер В.Търново като ординатор ,а по-късно като завеждащ микологична лаборатория. Придобива специалност дерматология и венерология 1991 год.

Януари 1993.г постъпва на работа като ординатор в Първа градска болница – София.

Ноември 1997 г. започва работа като завеждащ микологичен кабинет в Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София – град.

От м.юли 2010 год.е управител на здравното заведение.

Има две квалификации по здравен мениджмънт и специалност по управление на здравеопазването.

Участва редовно в национални и международни научни прояви,има множество курсове по практична дерматология и естетична медицина у нас и в чужбина.

Притежава патент.

Работи по три интернационални  програми за превенция и терапия на болести предавани по полов път.

Член на Българското Дерматологично Дружество,УС на Дружеството по микология,Дружеството по козметична дерматология,Европейската Академия по Дерматология и Венерология, (EADV) , Международната Академия по козметична дерматология (IACD), Meждународната  Асоциация на лекарите практикуващи anti-aging медицина(IAPAM),Американската Асоциация по БППП ,Свтовната Асоциация по anti-aging медицина (WOSAAM).   Член на БЛС –Българския Лекарски Съюз.