Организация и Структура

 

Управител  д-р А. Данчева І ет. каб 10; ІІ ет. административен кабинет

І ет. амбулаторен дерматологичен сектор:

каб . 2  микологияд-р К. Рачева

каб . 4 съдови дерматози  – д-р Св. Георгиев

каб. 5 детска дерматология  – д-р В. Николаева

каб.  6  булозни дерматози и болести на съединителната тъкан– д-р Н. Вълкова

каб. 7 окодерматология Д-р Г. Мидълмис

каб . 8 БППП – д-р Ем. Филипова

каб. 9 козметична дерматология –  д-р М. Прокопова,

каб.11 манипулационна – старша сестра Д. Попова, м.с. Панева, м.с. Ц.Младенова, м.с. Веселинова

регистратура – м.с.Генова, м.с.З.Младенова, м.с. М. Симеонова, касиер Д.Иванова

ІІ ет. – сектор:

Козметични процедури

Лазертерапия

Хиругични манипулации

Серологична лаборатория – д-р Н. Вълкова, лаб. В. Илиева

Администрация -гл.счет. М. Хардалиева