Archive for март, 2012

Договор за извършване на медицински дейности със Столична Община и договор за диспансеризация със Министерство на Здравеопазването

Центърът за Кожно-венерически заболявания продължава да приема пациенти със талон (медицинско направление) 119 издаден от лични лекари и други специалисти.  ЦКВЗ няма сключен договор със здравната каса. Dogovor SO Dogovor MZ

Read more