Д-р Светослав Георгиев

Д-р Светослав Савчев Георгиев

специалност – кожни и венерически болести

курсове –микология

съдови дерматози

лазер

хирургия