Д-р Надя Вълкова

Завършва медицина през 1991г. в Медицинска академия – гр.София.

През 1992г. работи 3 месеца като училищен лекар в гр.Ихтиман. От края на 1992г. работи 2 години като експерт в Столичен комитет на БЧК.От 1994г и понастоящем работи като лекар-ординатор в ОДКВЗБС-София град. Последователно заема длъжности в стационара на диспансера (5 години) и в серологична лаборатория на диспансера,чиято работа ръководи трета година.

Преминала е квалификационни курсове към НЦЗПБ за диагностика на ХИВ, Лаймска болест, Хламидии, Вирусни хепатити и др. Има едногодишен стаж в лаборатория за PCR диагностика на HPV, ръководена от проф.Зл.Кълвачев.

Посещава редица дерматологични конференции в страната и симпозиуми на EADV и така подържа добра информираност за новите тенденции в дерматовенерологията.

Член е на БДД.