Центърът

:

Центърът за кожно-венерически заболявания в София е създаден през 1952 година като диспансер с решение на МНЗСГ заедно с още 12 такива лечебни заведения в страната,като основни органи в борбата с кожните и венерически заболявания .В  началото той работи като клинична база на Института по социална и обществена медицина  към БАН и е единствен със статут на градски от всички останали.

Тогава той е само с два лекарски кабинета и 15легла,но бързо се разраства

Тук д-р Наумов пръв в страната прилага лечение с течен азот и открива фотолаборатория за документиране на най-интересните случаи.Разкрива се и серологична лаборатория,като в нея през 1956г. за пръв път в страните от Източна Европа се въвежда теста” Нелсон-Майер”и тя придобива международно признание в Женева като 59-та лаборатория в света,където се работят специфични серологични тестове.

През 60-те год. на миналия век  в диспансера работят много ерудирани лекари,които утвърждават авторитета му като методичен център с 5 кабинета и 20 легла.

В началото на 1979г. се разкриват алергологичен и микологичен кабинет,успоредно с венерологичния, физиотерапия и модерна серология,като през1989г се закрива легловата база..

От м.октомври 2010 г. той е пререгистриран като Център за кожно-венерологичеки заболявания съобразно промените в ЗЛЗ от юли с.г.

При нас към момента работят 13  висококвалифицирани дерматолози с призната специалност,извършват се всички високоспециализирани дейности по Медицинските Стандарти.Изключително се гордеем,че консултанти са проф.Обрешкова и чл.-кор. проф.Цанков(председател на БДД) – едни от най-изявените в международен план български дерматолози.

Държим да отбележим,че от нашите среди започват свята професионална кариера едни ярки дерматологични имена като доц.Кадурина- нач. Клиника по дерматология и алергология ВМА,доц.Казанджиева-р-тел сектор Алергология Клиника поДВ МУ-София, Д-р Камарашев – р-тел Хистопатологичната лаборатория в Университета в Цюрих и др.

Нашите лекари винаги участват в българските и международни форуми,автори са на доклади и постерни презентации,периодично повишават квалификацията си чрез курсове по специфични направления и са сертифицирани за дейността си.

Центърът работи по три международни Програми за превенция ,профилактика и лечение на полово предаваните болести.

Съвместно със Столична обшина има разработени Програми за профилактика на кожния карцином,образователни лекции в училищата и профилактични прегледи в социални домове и таргетни групи за диспансеризация.

Изборът,който ще направите като посетите за консултация центъра няма да ви разочарова- тук можете да намерите точното, пълно и бързо решение на всеки ваш дерматологичен и венерологичен проблем от нашия мотивиран и подготвен състав.

ЦКВЗ няма сключен договор със здравната каса.

ЦКВЗ продължава да приема пациенти със талон (медицинско направление) № 119 издаден от лични лекари и други специалисти. Договор СО Приложение 1 – 2024г

Почивен ден на ЦКВЗ – неделя.